Ringsted-Fotoklub-logo-kvadrat_final.png

Ringsted Fotoklub

Klubbens formål er at udvikle medlemmernes sans for god digital fotografering og billedkritik.

Formålet søges løst, ved afholdelse af møder, foredrag, fremvisning af billedmapper, afholdelse af konkurrencer og gennem saglig billedkritik og lignende,ved medlemmernes venskabelige samvær og indbyrdes råd og vejledning.

Foto: Jan Rasmussen, detalje fra nedlagt drivhus
Foto: Jan Rasmussen, detalje fra nedlagt drivhus
Foto: Jens Petersen: Fra Københavns Universitetsbibliotek
Foto: Jan Andersen, kig ind i nedlagt drivhus
Foto: Astrid Fandrup, urtepotter i nedlagt drivhus
Foto: Peder Brandt, fra nedlagt gartneri og drivhus
Foto: Allan Rasmussen, blomst på frugttræ i nedlagt drivhus
  • Kontakt til andre fotoklubber:
  • Skriv til klubben på foto@ringsted-fotoklub.dk
  • Eller ring til formanden Jens Petersen (25711144) 

Næste arrangementer

  • FOTOUDSTILLINGER:
  • Fra november 2023 udstiller vi hos 3F i Køge.
  • Kontakt os, hvis du også skulle ønske en udstilling af Ringsted Fotoklubs billeder. 

Ringsted Fotoklub har lavet en kalender 2024 med billeder fra Ringsted til tider set fra en anden vinkel. Den koster 100,00 kr.

Ringsted Fotoklubs kalender 2024
Ringsted Fotoklubs kalender 2024 kan købes på Ringsted Museum eller ved henvendelse til os.

Nedenstående er udtræk fra kalenderen der til enhver tid er den gældende og fyldestgørende – ikke alt kommer på forsiden 🙂

NÆSTE KLUBAFTEN mandag den 19.august kl 19:00 🙂

Rigtig god sommerferie – forhåbentlig får alle taget mange gode billeder – og glem ikke vores sommertema:
GULDALDEREN & ROMANTIKKEN
Der er aflevering senest den 12.8.24 i mappen i galleriet.

Det er naturligvis også muligt at aflevere et af sommerens billeder under “Frit Emne”.

  • UDVALG

NÆSTE TEMA AFLEVERING

Næste Tema:

TEMA 4 og 4A er “Guldalderen og romantikken” har aflevering den 12. august.
Desuden er der som sædvanlig “Frit emne” med samme afleveringsfrist.
Temaerne i efteråret handler om LYS … så første tema i september er 
“MODLYS ELLER MEDLYS”
og her er der aflevering af maks. 2 billeder (ét af hver slags) den 13.september. 

Foto: M. Danton: "Guldalder" i Ringsted