Som medlem får du

Et fantastisk fælleskab

Hvor du kan dyrke din interesse for foto – uanset om du er nybegynder eller har dyrket den digitale fotografering igennem adskillige år.

Inspiration

Et medlemskab hvor du kan blive inspireret af smukke motiver og anderledes komposition.

Vejledning

Et medlemskab hvor medlemmernes valg af udstyr er forskelligt. Du bliver introduceret til medlemmer som anvender det samme udstyr som dit eget og kan få en snak om hvorledes du optimal kan anvende dit udstyr.

Faglig feedback

Vejledning til hvordan du evt. kan løfte niveauet af dine fotokompetencer.

MEDLEMSINFO

Vi mødes hver mandag i LIGE uger og holder til på Adressen:

Kulturhuset
Søgade 3, Cafeen, 1. sal.
4100 Ringsted

Kontingentet er fastlagt til Kr. 350,00 pr. år som indbetales til nedenstående konto.

For nye medlemmer, skal kontingentet indbetales snarest muligt efter, at man har valgt at indmelde sig i klubben. Hvis nye medlemmer bliver indmeldt efter 1. juli betales et kontingent svarende til 50% af årskontingentet.

Kontingentet overføres til nedenstående konto.

Konto Oplysninger
Reg. Nr. 9888 Konto Nr. 0000148477

Kontakt os på mail og vi vender snarest tilbage.
foto@ringsted-fotoklub.dk

Månedens billede af : Carsten Enoch, Bevægelse / Panorering

KLUBBENS FORMÅL

Klubbens formål er at udvikle medlemmernes sans for god digital fotografering og billedkritik.

Formålet søges løst, ved afholdelse af møder, foredrag, afholdelse af konkurrencer samt gennem saglig billedkritik ved medlemmernes samvær og indbyrdes råd og vejledning.

Aktivitetsudvalg:
Hvert halve år nedsættes der et aktivitetsudvalg hvis opgave er, at sammensætte et program som har så bred en interesse for medlemmerne som overhovedet muligt, samtidig med, at der gerne skal indgå elementer som nogle af medlemmerne ikke har prøvet kræfter med tidligere. Udvalget består som regel af 4 medlemmer hvoraf, det ene medlem er bestyrelsesrepræsentant.

Facebook:

Ringsted Fotoklub har foruden vores hjemmeside og en lukket facebookside for nuværende medlemmer. Siden bruges bl.a. til:
– Sporadiske opslag om ture ud af huset annonceres oftest ad denne vej, hvis aktiviteten ikke i forvejen er beskrevet i halvårsprogrammet.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen tegner foreningen og afholder bestyrelsesmøder efter behov dog minimum en gang pr. kvartal.

Bestyrelsesmedlem:

Toke Beck, Formand
Jill Larsen, Bestyrelsesmedlem
Jens Petersen, Bestyrelsesmedlem
Simon Fridrichsen, Bestyrelsesmedlem
Sussi Birch, Bestyrelsessuppleant

Kasserer:

Marianne Berthelsen Revisor

Vedtægter:

Klubben blev stiftet tilbage i maj 2004. klik her for at få et indblik i hvordan klubben er organiseret.

Copyright / Ophavsret:

Ønsker du at bruge (dvs. offentliggøre) et billede fra www.ringsted-fotoklub.dk, skal du indhente tilladelse fra sidens ejer. Du kan kontakte os direkte på foto@ringsted-fotoklub.dk