Som medlem får du

Inspiration

Et medlemskab hvor du kan blive inspireret af smukke motiver og anderledes komposition.

Vejledning

Et medlemskab hvor medlemmernes valg af udstyr er forskelligt, men vi forventer, at du er interesseret i at bruge dslr eller spejlløse cameraer og at øve helt eller delvist manuelle indstillinger. Du bliver introduceret til medlemmer som anvender det samme udstyr som dit eget og kan få en snak om, hvorledes du optimalt kan anvende dit udstyr.

Et fantastisk fælleskab

Hvor du kan dyrke din interesse for foto – uanset om du er nybegynder eller har dyrket den digitale fotografering igennem adskillige år.

Faglig feedback

Vejledning til hvordan du evt. kan løfte niveauet af dine fotokompetencer.

MEDLEMSINFO

Vi mødes hver mandag i LIGE uger og holder til på adressen:

Kulturhuset
Søgade 3, Cafeen, 1. sal.
4100 Ringsted

Kontingentet er fastlagt til kr. 500,00 for 2024, og det indbetales til nedenstående konto. 

For nye medlemmer skal kontingentet indbetales snarest muligt efter, at man har valgt at indmelde sig i klubben. Hvis nye medlemmer bliver indmeldt efter 1. juli betales 250,00 kr. som halvårskontingent.

Kontingentet overføres til nedenstående konto i Arbejdernes Landsbank:

Konto Oplysninger
AL Bank Reg. Nr. 5442 Konto Nr. 0000 242 934

Kontakt os på mail, og vi vender snarest tilbage.
foto@ringsted-fotoklub.dk

Storstrømsbroen af Palle Frejvald. Et historisk øjeblik.
Lone Kielstrup: Køge havn i aftenstemning

KLUBBENS FORMÅL

Klubbens formål er at udvikle medlemmernes sans for god digital fotografering og billedkritik.

Formålet søges løst, ved afholdelse af møder, foredrag, afholdelse af konkurrencer samt gennem saglig billedkritik ved medlemmernes samvær og indbyrdes råd og vejledning.

Aktivitetsudvalg:
Hvert halve år nedsættes der et aktivitetsudvalg hvis opgave er, at sammensætte et program som har så bred en interesse for medlemmerne som overhovedet muligt, samtidig med, at der gerne skal indgå elementer som nogle af medlemmerne ikke har prøvet kræfter med tidligere. Udvalget består som regel af 4 medlemmer hvoraf, det ene medlem er bestyrelsesrepræsentant.

Facebook:

Ringsted Fotoklub har foruden vores hjemmeside også en lukket facebookgruppe for nuværende og tidligere medlemmer. Siden bruges bl.a. til:
– Sporadiske opslag om ture ud af huset, der oftest annonceres ad denne vej, især når aktiviteten ikke i forvejen er beskrevet i halvårsprogrammet.
– Opslag af billeder, hvor man ønsker spontan feedback fra andre medlemmer
– Opslag og links til fotokonkurrencer, gode fotoidéer med mere

Man bliver medlem af Facebookgruppen ved at bede om medlemskab af gruppen og svare på 3 spørgsmål

Bestyrelsen:

Bestyrelsen tegner foreningen og afholder bestyrelsesmøder efter behov dog minimum en gang pr. kvartal.

Bestyrelsesmedlemmer:

Jens Petersen, Formand, tlf. 25 71 11 44, mail til foto@ringsted-fotoklub.dk
Marianne D. Berthelsen, Kasserer, tlf. 21 70 87 74
Jan Rasmussen,  Bestyrelsesmedlem
Astrid Fandrup, Bestyrelsesmedlem
Allan Rasmussen, Bestyrelsesmedlem
Sussi Birch, Bestyrelsessuppleant

Revision:

Palle Frejvald, Revisor 
Bodil Beske, Revisorsuppleant

Vedtægter:

Klubben blev stiftet tilbage i maj 2004. klik her for at få et indblik i hvordan klubben er organiseret.

Copyright / Ophavsret:

Ønsker du at bruge (dvs. offentliggøre eller købe) et billede fra www.ringsted-fotoklub.dk, skal du indhente tilladelse fra sidens ejer. Du kan kontakte os direkte på foto@ringsted-fotoklub.dk